Название композиции

 

Az man juz Ma'shuq

Ba khoda har ke ashena bashad

Be-miri dar in 'eshq

Bi eshq jahan balast yeksar

Man Namanam

Shokre lellah ke dare